2K Spray Foam

a-b-companent

این محصول بر پایه پلی ال (Polyol) است که به‌منظور عایق‌کاری سقف، دیوارها و کف استفاده شده و به وسیله اسپری، قابل اعمال است. Akfix SPR 230 با ماده پلیمر ایزوسیانات واکنش داده و فومی با کلاس آتش‌گیری B2 (طبق استاندارد DIN4102) تشکیل می‌دهد. به‌طور کلی چگالی فوم تشکیل شده مقدار متوسطی است اما این میزان می‌‏تواند بسته به تعداد لایه‌های اعمالی، ضخامت آن‌ها، شرایط جوی و نحوه اعمال (عمودی یا افقی) تغییر کند. به‌منظور چسبندگی بهتر فوم به سطح، لازم است سطح خشک بوده، در دمای خیلی پایین استفاده نشود و از هرگونه آلودگی و روغن پاک باشد. این محصول فاقد HCFC یا هرگونه گاز مخرب لایه ازون بوده و حاوی 365mfc (HFC) می‌باشد.

ماهیت ماده پایه: پلی ال

وزن

رنگ/ نوع بسته‌بندی
470 کیلوگرم

(250+220)

زرد/ بشکه 1 عددی

عایق‌کاری سقف، دیوار و کف

دانلود برگه مشخصات فنی (TDS)

پارامتر استاندارد مشخصات
ظاهر MA 001 LCP مایع ویسکوز
رنگ با استفاده از مشاهدات زرد-قهوه ای
ویسکوزیته در °C 25 MA 041 LCP mPa.s 200
چگالی در  °C20 MA 181 LI gr/ml126/1
نسبت ترکیب دو جزء در °C25-20 pbv100 از Akfix SPR 230

با pbv100 از P-MDI

مقاومت فشاری UNI 6350- 1968 kPa 210
مقاومت به آتش (°C) DIN 4102 B2
هدایت حرارتی در °C10 ASTM C 518 mW/mK 5/20
زمان لازم برای شکل ظاهری پمادی در °C20 3-2 ثانیه
زمان لازم برای شکل ظاهری ژلی در °C20 8-6 ثانیه