دسته بندی مقاوم سازی آکفیکس شامل چسب های دوجزئی کاشت بولت می شود که جایگزین مناسبی برای انکر مکانیکی به شمار می روند. کاشت و تثبیت انواع بولت و میلگرد به روش شیمیایی بسیاری از محدودیت های روش مکانیکی را مرتفع می سازد.

Akfix C900

این محصول، چسب پلی استری کاشت میلگرد با زمان خشک شدن کمی بوده که جهت مصارف سطوح بتنی، سنگی، آجری، بلوک سیمانی و سایر مصالح ساختمانی مناسب می‌باشد.

توضیحات

Akfix C920

این محصول، چسب اپوکسی کاشت میلگرد است که عاری از استایرن بوده و قدرت بالا و زمان خشک شدن کمی دارد. برای سطوح بتنی، سنگی، آجری، بلوک سیمانی و سایر مصالح ساختمانی مناسب است.

توضیحات