نظرسنجی رضایت مخاطبین

سوالات زیر، میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده توسط شرکت کالامهر را بررسی می‌کند. لطفا نظرات خود را در مورد هر یک از موارد زیر بیان کنید.