دسته بندی محصولات مصارف عمومی زتکس شامل چسب هایی می باشد که برای انجام امور روزانه بهترین راه حل به شمار می روند. این محصولات به راحتی و بدون نیاز به مهارت خاصی قابل استفاده بوده و برای کار کردن با آن ها نیاز به هیچ ابزار ویژه ای نیست. در ادامه می توانید با مشخصات هر یک از این چسب ها بیشتر آشنا شوید.

Flexcryl

این محصول، ماستیک پایه آبی تک‌جزئی با خاصیت الاستیکی است که با از دست دادن آب، به سرعت شروع به خشک شدن می‌کند.

توضیحات

Flexcryl Non-Crack

این محصول، ماستیک پایه آبی تک‌جزئی با خاصیت الاستیکی است که با از دست دادن آب، به سرعت شروع به خشک شدن می‌کند.

توضیحات

SuperGlue

محصول Superglue چسبی با سرعت خشک شدن بسیار بالاست و جهت اتصال سریع سـطوح و قطعـات مختلف مـورد اسـتفاده قـرار مـی‌گیـرد.

توضیحات

Spraybond X10

چسب اسپری چسبی است که از یک محفظه تحت فشار روی سطح اعمال می شود. این نوع چسب همانند یک توده غبار هدایت می شود و به راحتی یک پوشش ثابت ایجاد می کند.

توضیحات