گان WB-607A

گان تزریق فوم کالاگان، تزریق اسپری فوم را راحت تر نموده و کاربران با هر سطح مهارتی می توانند از این محصول استفاده نمایند.

توضیحات

گان S03

گان سوسیسی کالاگان، جهت تزریق راحت انواع چسب ها و درزگیرها با غلظت های متفاوت طراحی شده است.

توضیحات