Tar Remover

اسپری پاک کننده خودرو زتکس TAR REMOVER برای زدودن قیر، گریس، مواد نفتی، روغن و آسفالت از روی سطوح مختلف می‌باشد.
اسپری پاک کننده خودرو

این محصول پاک‌کننده‌ای مخصوص برای زدودن قیر، گریس، مواد نفتی، روغن و آسفالت از روی سطوح مختلف می‌باشد.

ماهیت ماده پایه: حلال پاک‌کننده

ویژگی‌های محصول:

  • زیست تخریب‌پذیر
  • دارای عملکرد سریع
  • پاک‌کننده‌ای قدرتمند
  • جایگزینی مناسب برای تینر

قوطی اسپری 500 میلی‌لیتری
رنگ: شفاف

بـه‌منظور پاک کردن قیرها از روی سطوح مختلف مورد مصرف قرار می‌گیرد.

دانلود برگه مشخصات فنی (TDS)

خواص مشخصات
نقطه‌ی جوش 235-175 درجه سانتی‌گراد
چگالی (g/ml) (در C°20 ) حدود 8/0
فشار بخار mbar (C°20) حدود 70
ویسکوزیته mPa  (C°20) 10> دینامیکی
نقطه اشتعال (C°) (طبق استاندارد DIN 51755) <61
دمای خود اشتعالی (C°) (طبق استاندارد DIN 51794) 250
محدوده دمای اشتعال (%) (طبق استاندارد DIN 51649) 7-6/0